Postup zappingu

Osobně provádím zapping následujícím způsobem:

Elektrody obalím navlhčeným bavlněným návlekem (ubrouskem, toaletním papírem). Čím víc vody, tím víc adidas.

Přiložím elektrodu na tvář (mohu držet v ruce – neovlivním krční mandle, nosní dutiny)), druhou umístím pod koleno – vhodnější je ploska nohy – prostě na ni šlápnu.

Je potřeba dávat pozor, aby byly návleky stále alespoň trochu vlhké, jinak hrozí spálení kůže. Jednou jsem ho nechal vyschlý asi hodinu a objevil pod kolenem luxusní spáleninu. U plosky nohy je toto riziko menší, spáleniny bývají palčivější.

Občas je vhodné do zappingu zahrnout detoxy: programy pro podporu látkové výměny, tvorbu lymfy, pročištění čistících orgánů. Dobré pro odvod toxinů po likvidaci potvor. Po pořádné „house-párty“ je potřeba uklidit. Dobré pít hodně čisté vody, tělo si o ni většinou řekne.

Během působení námi protéká relativně slabý elektrický proud. Ten jde z bodu A do bodu B, takže může, ale nemusí být nutné k likvidaci potvor prohazování kombinace tvář & chodidlo:

Neprohazuji strany! Vezmu dvě pásky – modrou a červenou. Označím elektrody a pamatuji si: záporná = levá, kladná = pravá.

Z levé tváře zápornou elektrodu přesunu pod levé koleno, z pravého kolena si kladnou elektrodu přitisknu na pravou stranu tváře. Spustím vybraný program a začnu něco pěkného číst.

Nízké frekvence (do 5 000 Hz) jsou opravdu cítit – u generátoru s maximální frekvencí 20 000 Hz je vhodné přiloženým programem přepočítat původní frekvence do oblasti 15 000 – 20 000 Hz.

Zvolím program, nechám jej působit alespoň 10 minut.
Udělám dvacetiminutovou přestávku.
Tenhle postup ještě dvakrát opakuji.
To vše zopakuji třikrát s dvoudenními pauzami.

Jednou po mě chtěli známí, abych jim pustil pár věcí… No a jak šel čas, tak někoho napadlo – když ten generátor je ovládaný přes PC, tak do něj nemusíte pouštět předvolené programy (obdélníky s určitou frekvencí), ale prakticky libovolný signál.

Zjistili jsme, že hudba se dá vnímat více způsoby, než jenom sluchem…

Uvedl jsem to spíše jako odstrašující příklad. Proč?
Protože je vhodné používat pouze to o čem vím, že mi nemůže ublížit.

Reklamy

Určení prospěšnosti předmětů

Účinky orgonitu můžeme jednoduše porovnávat pomocí pocitů: 

Zaměřím pozornost na dlaň, vnímám jaký v ní mám pocit. Poté do ní vložím orgonit a vnímám, zda se pocity nějak změnily. Abych měl jistotu, několikrát porovnám pocity s orgonitem a bez něj. Obvykle lze vnímat změnu i něčeho jiného, než váhy v ruce – to jsou změny na energo-informační úrovni. Když je pocit s orgonitem příjemnější (cítím se lépe), tak zřejmě má určité příznivé účinky na můj organismus.

Uvedená metoda je samozřejmě přímo použitelná pro vyhodnocování prospěšnosti JAKÉHOKOLIV předmětu.

Pokud mám po uchopení předmětu subjektivně divný, spíše nepříjemný pocit, zřejmě mi držená věc odsává energii, nebo jiným způsobem ubližuje (přináší smůlu, vyvolává nepříjemné pocity).

Slabší rezonátory (předměty vydávající slabší vyzařování, méně ovlivňující toky a formy okolní energie), nemusíme příliš zřetelně vnímat. Je třeba časem a opakovaným vnímáním vyzařování předmětů zvyšovat svou citlivost vnímání vln, nebo k vyhodnocení využít intuici.

Co je Orgonit?

Tuhá směs polyesterové pryskyřice, kovových pilin a polodrahokamu (křišťál).

Tahle struktura do určité míry ohýbá proudění energie v určitém okolí. Nezávisle na tom, veškeré okolní záření, které projde „skrz“ má pozměněnou in-formační hodnotu / „formu“.

Do orgonitu vstupuje obvykle záření škodlivé pro lidské bytosti. Různorodé škodlivé EM vlny umělého původu – záření elektroniky (počítač, mikrovlná trouba, zářivka),  Wi-Fi signál atp. obvykle označované jako elektro-smog. Má vliv na mnoho dalších jemnohmotných vln (tj. vlny nezjistitelné běžně dostupnými detektory EM pole).

Záření vycházející z orgonitu je „podobné“, ovšem má pro člověka obvykle příznivé, harmonizační účinky (může dodávat reálně využitelnou energii – proto vhodné ve formě přívěšků).

Nálady

Jeden bývalý ruský voják utrpěl zranění, které z něj udělalo invalidu.
Začal se zabývat psychologií, zkoumal různé léčitelské postupy.
Prozkoumal množství „zaklínadel“ a objevil mechanismy, pomocí kterých působí na člověka. Na základě těchto mechanismů založil metodu slovesně-obrazové emocionálně-volní úpravy stavu člověka. Začal ji rozvíjet a ověřovat (zejména na sobě).
Výsledek? Byl shledán naprosto zdravým a bojeschopným…

Nálady Georgije Sytina (SOEVUS) spočívají v hlasitém opakování určitých slov – ve velmi specifickém sledu s určitou rychlostí.
Základ metody spočívá v jedinečné rezonanci každého slova. Jejich hlasitým opakováním dochází k usměrňování energie určitým způsobem.

„Objevil“ metodu pro skutečnou regeneraci a omlazování.
Navíc ji vědecky podložil – opírá se o docela robustní kus teorie.
Dokonce začala být vyučována na některých univerzitách.

Vypadal na svůj věk velmi mladě, doktorům to nešlo do hlavy a tak se podrobil „pozorování“. V 75 letech jeho tělo fungovalo stejně jako tělo 30-40 letého člověka…

Spouštěcí program

Takovou pomyslnou třešničkou na dortu by mohl být spouštěcí program pro uzdravení organismu:

“ Jsem absolutně zdravý za jakýchkoliv okolností. „
“ Jsem absolutně zdravý, (mladý, krásný), šťastný a věčný „

Nějaká velmi krátká, jednoduchá afirmace, sloužící ke spuštění procesů na ozdravení celého organismu.

Měla by vám dokázat rozproudit krev, vyvolat silné konstruktivní emoce (nebo vy a navázat je na ni). Je to přece vaše vlajková loď všech ostatních afirmací.

Ideální je vštěpovat si ji v emočně konstruktivně excitovaném stavu (EUFORIE): v tomto stavu dochází k přeměně OBROVSKÉHO množství energie. Pokud ji dokážete navázat na vaši afirmaci, můžete tímto způsobem docílit velice silného efektu, jehož docílení by při klasické práci s afirmacemi zabralo mnohonásobně víc času.

Místo afirmace si můžete představit obraz zdraví a mládí (dle svého uvážení).
Ale u slovní afirmace se s nimi člověk aspoň naučí líp pracovat 😉

Rozhovor s podvědomím

V každé destruktivní vlastnosti je možné zkusit najít původní skrytý konstruktivní záměr: pohrdání – původně snaha změnit okolní svět, zbavit se zlých lidí (udělat svět pěknějším místem, kde se k sobě lidé chovají hezky)…

Rozhovor s podvědomím může být realizovatelný pomocí různých psychologických metod, např. neurolingvistickým programováním:

Navázání kontaktu s podvědomím obvykle trvá 5 – 15 minut.
Je k tomu zapotřebí klidné místo (aby vás nikdo nevyrušoval).

Pohodlně se usaďte, položte ruce (opěradlo / stůl) a zastavte nekontrolovaný běh myšlenek. V duchu vyslovte něco ve smyslu „Zvu k vědomému kontaktu část podvědomí, která odpovídá za … (mé zdraví). Prosím o odpovědi prostřednictvím těla. Pokud jsi připraveno navázat se mnou kontakt, ukaž mi, jak bude vypadat odpověď ANO“.

Klidně seďte a vyčkávejte. Ucítíte-li něco (nějakou změnu), zkuste se zeptat: „Chápu správně, že signál Ano je … (zopakujete / vyvoláte co jste zpozorovali). Je-li tomu tak, prosím o jeho zopakování“.

Dojde-li k zopakování signálu, pokračujete dál, jinak opět požádáte podvědomí, aby vám ukázalo, jak bude vypadat signál NE.
„Děkuji za odpověď části podvědomí, která odpovídá za … Prosím prostřednictvím těla ukázat, jak bude vypadat odpověď NE“.
Někdy může být NE absence jakéhokoliv signálu.

Rozhovor uzavřete: „Děkuji za odpovědi části podvědomí, která odpovídá za … Prosím o dovolení přerušit náš kontakt a vrátit se k němu později.“
Návrat do stavu „normálního“ vědomí.

Odpovědí může být prakticky cokoliv (jemné pohyby prstů, záškuby svalů, změna tepu, probliknutí/barevné skvrny na vnitřní straně očí… ). Občas může přijít přímá myšlenková odpověď typu „Ano jsem připraven(o)“ – tady je potřeba umět rozeznat, zda se jedná o externí odpověď, nebo o vaši vlastní…
V případě externí odpovědi by bylo dobré vědět, jestli se vám do toho nemotá nějaká „nezvaná“ bytost. Proto je ze začátku dobré využívat „tělesný“ kontakt.

Jako nejpohodlnější se udávají tzv. mikropohyby ukazováčku jedné ruky „ANO“, druhé „NE“, obou „NEVÍM“. V tomto případě je dobré zeptat se podvědomí, zda je schopno nám odpovědět tímto způsobem. (Pokud ano, prosím zopakovat signál… ).

Problémy nastanou, když vědomě uděláte pohyb a myslíte si, že to lze považovat za odpověď podvědomí (nelze). Taky je potřeba (po)zastavit NBM a naslouchat svému tělu. Zneužíváte-li prášků proti bolesti, může podvědomí kontakt ignorovat / odmítnout. Můžete se zkusit dotázat z jakého důvodu odmítá kontakt a zkusit počkat na přímou myšlenkovou odpověď.

OK, pokud jste tohle zvládli, můžete následně zkusit zjistit něco o příčinách vzniku současné situace (nemoci). Resp. na základě jakých dobře míněných důvodů způsobilo onemocnění. „Je nějaký konstruktivní smysl v … (bolestech zad)?“, „Ano“ – dalšími otázkami zpřesňujeme odpověď (můžeme si ověřit, zda naše hypotéza ohledně příčiny byla správná).

Existuje mnoho dalších věcí, jež můžeme se svým podvědomím dělat – zabruste po internetu, určitě objevíce něco dostatečně zajímavého, abyste to stálo za vyzkoušení 😉

Podvědomí ovšem není příčinou všech našich problémů (ochraňuje nás před obavami, strachem, stresem a věcmi podobného ražení) – pokud se s uspokojením (bez stresu) přežíráme, nemusíme se od něj nic kloudného dovědět…