Autor

Svérázná, optimisticky laděná osobnost, která má rád humor v mnoha podobách.

Cítí se dobře ve společnosti lidí – hlučné krčmě plné různorodých existencí.
Stejně tak vychutnává odpočinek na krásných klidných místech uprostřed přírody.

Jako každý obyčejný člověk nasbíral pár ošklivých zkušeností.
Díky nim a několika pěkným se rozhodl pomáhat lidem.

Prohlubuje svou činnost v mnoha oborech lidské činnosti.

Miluje literaturu – vezme litr něčeho dobrého a jde na túru.

Reklamy