O nás

Bílej vlk vytváří trochu komplexnější náhled na celostní medicínu, než bývá zvykem:

Základ tvoří celostní medicína, na niž je nahlíženo pohledem (převážně kvantové) fyziky, případně některými alternativními vědami (esoterika). Články jsou sepsané tak, aby jejich podstatu pochopil úplně každý, ale zároveň znalci jednotlivých oborů zhruba věděli o čem je řeč.

Lidské tělo je zde rozloženo do jednotlivých složek: rozebírány jsou problémy specifické pro každou složku a různé přístupy k jejich řešení.

„Proč to tak je“, „Jak to funguje“, „Jak je možné, že to funguje zrovna tak“ bývá objasněno obvykle pomocí fyzikálních, nebo vesmírných zákonů, případně ostatních vědních disciplín.

Nakonec rozebírám několik metod, s nimiž mám velmi dobré zkušenosti: nejednou mě vytáhly z docela vážných problémů a dvakrát zachránily život.
Všechny mají společné rysy: jsou levné, efektivní a velice jednoduché na použití.

Z těchto důvodu doporučuji napřed pochopit uvedené principy, aby si v následujícím výkladu o zdraví byl člověk schopen uvědomovat souvislosti a celistvost, propojenost jednotlivých složek.

Fyzika a Esoterika objasňují stejnou věc naprosto odlišným způsobem. Fyzika využívá cestu logiky, zatímco esoterika dává přednost intuici. Oba pohledy mají právo na existenci, jsou správné a navzájem se naprosto dokonale doplňují.  
Esoterika je plnohodnotná vědní disciplína.

Uprostřed toho stojí alternativní vědy, jež vychází přímo z praxe. Objasnění jejich jevů obvykle trvá nějakou dobu, vychází z nejobecnějších zákonitostí a bývá obvykle neuvěřitelně jednoduché.

Existuje množství stránek zabývajících se uvedenými problémy: každá na ně nahlíží buď fyzikou (způsobem, jakým tomu nikdo nerozumí), nebo pomocí esoteriky (problém pro lidi, kteří ztratili citlivost, případně neintuitivní) – navíc dochází k používání obrovského množství různých výrazů pro jednu a tu samou věc, takže bývá problém vůbec zjistit „co tím chtěl autor říci“.

Za celý svůj život jsem nenarazil na stránku (nebo knihu), která by se zabývala alternativní medicínou (vědou), byla konzistentní, objasňovala problematiku, neprala se s esoterikou a fyzikálními / vesmírnými zákony – aby se jednotlivé principy vhodně doplňovaly a byly navzájem v harmonii, nebo alespoň navzájem nevyvracely. Navíc vše popisovala způsobem pochopitelným pro člověka, který se v životě nesetkal s ničím objasňovaným. 

To byl důvod, proč jsem se rozhodl založit tyto stránky.

Neberte prosím zde uvedené data (a informace) jako jedinou absolutní a nezpochybnitelnou pravdu. Vše si laskavě ověřte v praxi (každodenním životě) a udělejte si, za pomoci svých vlastních zkušeností, na probíraná témata svůj vlastní názor. Vnímejte je spíš jako jeden možný úhel pohledu, který by mohl fungovat.
Život (a čas) Vám pak ukáže, jak tomu ve skutečnosti je…

Z celého srdce doufám, že vám pomohou nalézt odpovědi, zbavit se „nevyřešitelných“ problémů, a vytvořit si přesně takový život, jaký byste si přáli žít.

S Láskou a úsměvem váš Bílej vlk  🙂

Reklamy